Thứ Bảy, 12 tháng 7, 2014

Hình thức kế toán nguyên vật liệu

Hình thức kế toán nguyên vật liệu

Ở phòng kế toán: khi nhận được chứng từ nhập, xuất kế toán sẽ giám sát và ghi giá Kế toán, tính thành tiền cho từng chứng từ và tổng cộng số tiền ghi vào phiếu giao nhận chứng từ. Đồng thời ghi số tiền vào bảng luỹ kế nhập, xuất, tồn kho vật liệu bảng này sẽ mở cho từng kho, mỗi kho phải mở một tờ. Cuối tháng dựa vào

Thứ Sáu, 11 tháng 7, 2014

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Kế toán tổng hợp nguyên vật liệu trong doanh nghiệp sản xuất

Nguyên vật liệu (NVL) là tài sản lưu động thuộc nhóm hàng tồn kho của doanh nghiệp. Việc mở các tài khoản tổng hợp biên chép sổ kế toán cũng như việc xác định giá trị hàng tồn kho, giá trị hàng xuất kho hoặc xuất dùng tuỳ thuộc vào việc kế toán hàng tồn kho theo hình thức nào.

Thứ Năm, 10 tháng 7, 2014

Kế toán tổng quát vật liệu, công cụ

Kế toán tổng quát vật liệu, công cụ

Theo phương pháp thẻ song song, để kế toán nghiệp vụ nhập, xuất và tồn kho vật liệu, ở kho phải mở thẻ kho để ghi lại về mặt số lượng và ở phòng kế toán phải mở thẻ kế toán chi tiết vật liệu để ghi lại về mặt số lượng và giá trị.

Thứ Tư, 9 tháng 7, 2014

Hạch toán nguyên vật liệu theo hình thức kiểm kê định kỳ

Hạch toán nguyên vật liệu theo hình thức kiểm kê định kỳ

Phương pháp kiểm kê định kỳ là hình thức căn cứ vào kết quả kiểm kê thực tế để phản ánh giá trị hàng tồn kho cuối kỳ trên sổ kế toán tổng hợp và từ đó tính ra trị giá vật tư, hàng hoá đã xuất.

Thứ Ba, 8 tháng 7, 2014

Hạch toán nguyên vật liệu theo hình thức Kê khai thường xuyên - phần 2

Hạch toán nguyên vật liệu 
theo hình thức Kê khai thường xuyên - phần 2
2  Hình thức hạch toán
Hạch toán tăng nguyên vật liệu:
*Tăng do mua ngoài:

Thứ Hai, 7 tháng 7, 2014

Hạch toán nguyên vật liệu theo cách thức kê khai thường xuyên - phần 1

Hạch toán nguyên vật liệu 
theo cách thức kê khai thường xuyên - phần 1

          Hạch toán nguyên vật liệu theo hình thức kê khai thường xuyên là cách thức theo dõi thường xuyên, liên tục sự thay đổi nhập, xuất, tồn vật liệu trên sổ kế toán.

Chủ Nhật, 6 tháng 7, 2014

Các công việc trong ngành ngân hàng

Các công việc trong ngành ngân hàng

     1. Lương bổng
Khoảng cách thu nhập giữa những nhân viên hoạt động trong ngành Ngân hàng và Tài chính so với các ngành nghề khác đã được giảm thiểu trong ít năm gần đây. Tuy nhiên, đây vẫn là ngành kinh doanh có nhiều lợi nhuận khả quan nhất. Các nhân viên có thể có được mức thưởng bằng 100% lương cơ bản.